Rólunk

Az Agóra hétköznapi, városi emberek keresztény közössége. Hiszünk Istenben, és legjobb tudásunk szerint éljük és képviseljük a bibliai hitet. Elég sokfélék vagyunk, de abban egyek, hogy kapcsolatunk Jézussal valódi és meghatározó számunkra.

Az Agórában általában sokat beszélgetünk, és ahol lehet, támogatjuk és bátorítjuk egymást. Még nem erősségünk a pontosság, de szeretjük a finom, olasz kávét.


Miben hiszünk?

Az Agóra keresztény közösség. Ez azt jelenti, hogy hiszünk a kereszténység alapvető, Szentírásban kijelentett igazságaiban (Ezeket lásd a hitvallásnál).

Röviden, hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus Isten, és központi fontosságot tulajdonítunk annak, amit értünk és az emberiségért tett a kereszten.

Hisszük, hogy a legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznünk, az a szívünkben lévő bűn. De azt is hisszük és tapasztaljuk, hogy erre a problémára van megoldása az Istennek. Ez a megoldás pedig a kegyelem, amit ha megtapasztal az ember, akkor megérti, hogy az a világ legjobb dolga.

Jézus tanítását a mai életkörülményeinkre és a korunkat foglalkoztató kérdésekre is érvényesnek tartjuk, mert hisszük, hogy az igazság igazság marad, ha a kultúránk változik is.

Azt pedig tapasztaljuk, hogy Isten képes átformálni az embert, ezért hiszünk a változásban, főleg olyan területeken, ahol már-már lemondtunk volna róla.

Ha többet szeretnél megtudni rólunk, látogass el hozzánk bátran. Az istentiszteleti alkalmak anyagát rögzítjük, ezért a korrábbi anyagok meghallgatásával is bepillanthatsz gyülekezetünk életébe, tanításába.


Hitvallásunk


  Az Agóra hitvallása a kereszténység alapvető, a Szentírásban kijelentett igazságait foglalja magában a következők szerint:

 1. A szentháromságról: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Isten.
 2. Isten szuverenitásáról: Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.
 3. A Bibliáról: A Szentírás Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, legfőbb tekintély az igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.
 4. A bűnről: Az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta.
 5. Krisztus személyéről: Az Úr Jézus Krisztus Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten, Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek ura.
 6. Krisztus váltságművéről: A bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer és mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.
 7. A megigazulásról: A megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.
 8. A Szentlélek munkájáról: Egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.
 9. Az Egyházról: Az egy, szent, egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez minden hívő tartozik.
 10. A végső dolgokról: Jézus Krisztus személyesen visszajön és végső ítéletet tart.

Az Agóra pásztorai:


Hamar Dávid

Agóra Corvin pásztora


Trey Shaw

Agóra Gellért pásztora